Retro : สาม TMNT et Megadrive CardMod

ขณะที่รอ GOW ของฉัน 3 เอเชีย จำกัด และกล่อง ICO / แวนด้าจะ Kyozou JPN ฉันส่งวันนี้ เล่น-asia.com, acquissions ล่าสุดของฉันเป็นวันที่นี่สำหรับ Megadrive. Un TMNT รุ่น en สหรัฐประสูติของพระเยซู, ฉันจะให้คุณตัดสินความงามของแทรก, และจะเสร็จสมบูรณ์ชุดของเกมย้อนยุคบนพื้นฐาน TMNT ของฉัน. แล้วก็, สอง CardMod “ทำ KOGAM” (สำหรับผู้ที่รู้), หนึ่งใน IV มอนสเตอร์เวิลด์, มักจะเรียกว่า Wonderboy 6, และอื่น ๆ Fushigi no Umi no Nadia ที่รู้จักกันดีให้เราเป็น นาเดียความลับของน้ำทะเลสีฟ้า. โปรดทราบว่าเหล่านี้เป็นสองคนสุดท้ายที่ไม่เคยออกจากประเทศญี่ปุ่นและแทรกนาเดียถูกสร้างขึ้นมาโดยฉัน.
อ่านต่อ