2 Book GameGear Japonais

גרנד Merci א ' Neocalimero, כינוי le וולברין לוני, ששלח לי 2 ספרים יפניים קטנים על Gamegear הוא כפול. גם אני כבר גיליתי פונקציות חדשות לסגה ניידת כמו להיות מסוגל להשתמש בו כבקר או להשתמש בו כצג לשחק Megadrive (באמצעות מקלט טלוויזיה), אלא גם לשמש כדי לפקח על מצלמת וידאו. יתר על כן, למיטב ידיעתי חלק מהפונקציות הללו מעולם לא ראה היום, מעולם לא ראיתי את כבל לחיבור יציאת ג'ויסטיק Gamegear על אחותה הגדולה. אני לא הסתכלתי בפירוט אלה 2 עבודות קטנות אבל אני כבר בטוח שיש זמן טוב מרפרף על ידי מושב בשמש על המרפסת של הבית שלי. עוד תודה גדולה לידיד זה רטרו גיימר מתנה גדול שהולך ישר ללבי! Present

המשך הקריאה