Vide-גרנייה… יום שני ! כרך-5

En ce lundi du 15 אוגוסט, הלכתי במכה של 10:00 במוסך על 200 מציגים עם 15 דקות מהבית שלי. זה היה במהלך פגישה ידידותית עם פינתו של אספן שמכר הרבה משחקים במחירים גדולים, ועם מי אני החלפתי אנשי הקשר שלי ולחתוך דש. אני חייב לומר כי מאז שעזבתי את פריז, אני לא מכיר הרבה אנשים בחלק שלי של מערב (“IRL” ? אבל מה שאתה אומר ?). זה היה נהדר, עד כדי כך שיש לי אף פעם לא בילה הרבה דן וסביבת גרנייה ! לאחר לצפצף, הנה סקירה טובה יותר של הממצאים שלי.
המשך הקריאה